V. konference_306
Ve dnech 3. – 4. ledna 2019 se na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského konala 5. konference projektu „Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném“, které se zúčastnilo 70 učitelek a učitelů z 42 partnerských základních a středních škol ze všech krajů České republiky. Realizace tohoto projektu bude dokončena v roce 2020. 

Mezi hlavní záměry dlouhodobého vzdělávacího projektu patří rozvoj badatelsky orientované výuky přírodovědných předmětů, zlepšení technického zabezpečení pedagogického procesu, zvýšení odborné úrovně učitelů, další rozvoj spolupráce mezi jednotlivými školami i posílení motivace žáků ke studiu.
Během prvního dne konference byly pedagogickým pracovníkům představeny nejmodernější výukové metody v oblasti měření fyzikálních veličin za pomoci systému Vernier i možnosti zapojení robotických stavebnic Lego do vyučovacího procesu. Účastníci semináře si také mohli prakticky vyzkoušet některé didaktické postupy a motivační dovednosti v aule gymnázia.
Společenskou součástí této dvoudenní vzdělávací akce byla večerní prohlídka slánských architektonických památek. Propagace minulosti i přítomnosti města Slaného je tak dalším pozitivním přínosem projektu.
Druhý den konference se konalo projektové dopoledne, které bylo zaměřeno na aplikaci nových technologií při výuce fyziky a chemie. S velkým zájmem pedagogů se setkala následná komentovaná prezentace „Ozobot“ o současných trendech využití počítačových programů.
Projekt Celorepubliková síť Laborky.cz je realizován za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropských strukturálních a investičních fondů (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
Pavel Rubík, Zdeněk Víšek

Fotogalerie z konference je ZDE .

Joomla templates by a4joomla