10  
Ve čtvrtek 23.5.2019 vyrazili studenti kvarty spolu s p. Michalem Procházkou a s ředitelem školy na biologicko-paleontologickou exkurzi na haldu odpadní hlušiny z dolu u Libušína. Ač by se zdálo, že na odpadní haldě bývalého dolu nic zajímavého nebude, opak byl pravdou.

Nejprve jsme se pokusili na cestě najít prvohorní zkameněliny. Studenti vytáhli geologická kladívka a všude kolem se ozývalo bušení. Nálezy však příliš bohaté nebyly, poněvadž haldu zde „zrekultivovali“ navážkou popela z hutí či elektrárny.
Po chvíli jsme sestoupili k malému jezírku, kde jsme si ukázali několik vodních živočichů a zajímavých rostlin kolem. Pak jsme vystoupali strmým kopcem na nádhernou lokalitu, kde rozkvétaly naše nejkrásnější a v Evropě největší orchideje - střevíčníky. Vidět kvetoucí střevíčník je nádherný zážitek a vidět ho v prostoru odpadní haldy dolu je naprostý unikát.
Následoval sestup pod svah haldy, ještě příliš nezarostlý náletovými dřevinami, kde opět přišla ke slovu geologická kladívka. Tentokrát jsme byli mnohem úspěšnější a našli jsme mnoho otisků stromovitých plavuní, přesliček a kapradin z karbonu, tedy rostlin, které zde žily před cca 300 miliony let a ze kterých vzniklo černé uhlí.
Poté, co několik paleontologů sjelo po svahu haldy dolů, načež se neohroženě drápali opět nahoru, a poté, co si mnozí (včetně p. Procházky) odnášeli náruč zkamenělin, pokračovala naše cesta k hradišti Libušín s doloženým osídlením v 6. a 7. století (možná právě zde věštila kněžna Libuše). Následoval původně gotický kostel sv. Jiří, obklopený malebným hřbitůvkem a doplněný zrekonstruovanou dřevěnou zvonicí. Tyto památky spravuje místní organizace ČSOP, jejímž členem je i p. Procházka, který všechny zaujal zasvěceným výkladem z kazatelny a la feldkurát Katz. Krásný zážitek narušila jen zpráva o tom, jak nedávno zloději kostelík opakovaně vykradli.
Exkurzi jsme zakončili společnou fotografií a prohlídkou dlouhověkého dřínu.
Cesta zpět lesem probíhala v dobré náladě, protože všichni byli plni nových poznatků a příjemných zážitků.

Fotografie najdete ZDE.    

Joomla templates by a4joomla