DSC00025      
Ve dnech 9. – 11. 10. 2019 se na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského konala již 6. (závěrečná) konference projektu „Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném“, které se zúčastnilo 82 učitelek a učitelů ze 42 partnerských základních a středních škol ze všech krajů České republiky.


Mezi hlavní záměry tohoto tříletého projektu patřilo zlepšení technického zabezpečení vzdělávacího procesu, zvýšení odborné úrovně učitelů, další rozvoj spolupráce mezi jednotlivými školami i posílení motivace žáků ke studiu v rámci badatelsky orientované výuky.
Během prvního dne závěrečné konference byly pedagogickým pracovníkům představeny náměty pro badatelsky orientovanou výuku, které se týkaly využití fluorescenční mikroskopie, modelování způsobů pohybu pomocí robotů, redukčně-oxidačních indikátorů i významu včelstev v ekologické výchově. Zpestřením programu konference se stala hra Úniková místnost, kterou připravili žáci školy z talentcentra Laborky.cz. Velkému zájmu účastníků se těšila také večerní přednáška v aule gymnázia, během níž pracovníci České zemědělské university informovali o výsledcích ornitologických výzkumů.

Druhý den konference byl věnován celodenní tematické exkurzi do Sklárny Novosad v Harrachově, kde si učitelé vyzkoušeli pracovní postupy při výrobě předpjatého skla, které budou moci využít při laboratorních pokusech na svých školách. V rámci zlepšování metodicko-didaktických postupů účastníci konference rovněž navštívili areál iQLANDIA v Liberci, kde se netradiční vzdělávací formou může široká veřejnost seznamovat s novými poznatky z oblasti chemie, fyziky, biologie a geologie. Třetí den konference byl pak zaměřen na prezentaci fyzikálních pokusů v oblasti šíření zvuku i vzájemné konzultace pedagogů.
Projekt Celorepubliková síť Laborky.cz byl realizován za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropských strukturálních a investičních fondů (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
Tento projekt, který bude ukončen v prosinci tohoto roku, již nyní můžeme hodnotit jako velmi úspěšný, neboť výrazně přispěl k zlepšení výuky přírodních věd na více než 40 základních a středních školách v celé České republice. Významně ale přispěl také k propagaci Slaného, neboť účastníci projektu navštívili v rámci společenských aktivit také řadu zajímavých míst spjatých s historií a kulturou našeho města – například Vlastivědné muzeum, kostel sv. Gotharda a klášter bosých karmelitánů.

Pavel Rubík, Zdeněk Víšek                                                Fotografie z akce najdete ZDE 

Joomla templates by a4joomla