Spolek přátel gymnázia Slaný má na škole dlouholetou tradici. Za dobu působení spolku se několikrát z legislativních důvodů sice změnil název spolku (původně sdružení), ale činnost spolku zůstává zaměřena stejným směrem...

Stanovy spolku najdete  ZDE. Některé hlavní cíle spolku jsou:

  • Materiální podpora výchovně vzdělávací činnosti Gymnázia
  • Podpora vzdělávacích, kulturních, vědeckých, osvětových, sportovních, publikačních, poznávacích, zahraničních a jiných aktivit žáků Gymnázia
  • Zlepšení vybavenosti Gymnázia, modernizace a vylepšení vnitřního a vnějšího prostředí Gymnázia a modernizace výuky

Všechny cíle spolku najdete v informacích o spolku zde. Informace o hospodaření a plán hospodaření najdete ZDE.
Předsedou spolku je Vladimír Hýka, členové výboru jsou Radka Lakotová - je i účetní spolku a Martin Šturm alias Krtek.
Příspěvek pro školní rok 2021/22 činí 600,- Kč a je splatný do konce listopadu 2021 na účet spolku 115-6821420237/0100 KB Slaný
I když v loňském školním roce z větší části neprobíhala výuka kvůli opatřením proti COVIDu, přesto se vybrané prostředky použily účelně. Jako každý rok jsme platili vysokorychlostní konektivitu školy, díky které mohla mimo jiné probíhat distanční výuka, po dohodě s vedením školy jsme financovali částkou skoro 180. tis Kč úplné, elektricky ovládané zatemnění dvou učeben - laboratoře č. 50 a stupňovité učebny č. 51. Přispěli jsme na sportovní kurzy. 
Laborky v době COVIDu tiskly za vlastní finance ochranné štíty nejen pro učitele školy, ale i pro IZS a různé dobrovolnické spolky (celkem přes 600 ks) a namíchalo se přes 6.000 litrů dezinfekce, kterou dodávají i pro potřebu školy.

V loňském roce nezaplatila příspěvek skoro 1/3 rodičů. Víme, že můžete mít dojem, že se v loňském roce mnoho nezrealizovalo, ale jak je napsáno výše, i v tomto nelehkém školním roce jsme financovali věci potřebné, a prostředky jsem vynaložili účelně.
Pokud jste v loňském roce příspěvek neuhradili a uznáte za vhodné to dořešit, budeme nejen za nás, ale i za školu velmi vděčni. Děkujeme.

V nejbližší době plánujeme setkání zástupců tříd - ze situace vzejde, zda osobně v aule školy, nebo on-line. Datum a čas Vám včas zašleme.
Případné náměty a nápady nám můžete sdělit po dohodě osobně, nebo zaslat na email vladhyka[zavinac]gmail[tecka]com       Joomla templates by a4joomla