Závěr školního roku obvykle patří školám v přírodě, výletům a exkurzím. Letošní konec června kromě toho nabídl také tradiční studentskou výměnu s gymnáziem J. J. Zmaje v Novém Sadu ve Vojvodině na severu Srbska.

Podle původních plánů měli naši studenti navštívit své jihoslovanské protějšky již na jaře 2020, jenže stejně jako snad všechny aspekty našich životů i výměnu zasáhla pandemie covid-19. Ani letos však nebyla cesta bez komplikací. Cena pohonných hmot postavila autobusový zájezd na Balkán téměř na roveň luxusní dovolené. Přerušení úspěšné série výměn by však bylo mnohem větší ztrátou.

Účastníky z řad studentů vyššího gymnázia i početné skupiny čerstvých absolventů, doplněné o trojici pedagogů pí. Míkovou, Čablovou a p. Procházku, čekal v Srbsku velmi bohatý a různorodý program. Vedle obligátní prohlídky Nového Sadu a tamní rozsáhlé pevnosti Petrovaradin zavítala skupina v prvních dvou dnech také do muzea vína a medu v historickém městečku Sremski Karlovci nebo do Národního parku v pohoří Fruška gora, kde na jednom z vrcholů poobědvali za zvuku cvrkajících cikád tradiční balkánské jídlo.

Následující den se skupina vydala do hlavního města Bělehradu. Zde si prohlédli expozici v muzeu vynálezce Nikoly Tesly, z ochozu pevnosti Kalemegdan obdivovali soutok Dunaje a Sávy a v době osobního volna studenti navštívili například některou z místních kaváren, nebo si dali u stánku dva kopečky „sladoledu“.

Poslední den patřil regionu Banát na srbsko-maďarsko-rumunském pomezí, který je znám svým pestrým národnostním složením. Kontakt s místní slovenskou menšinou účastníkům zprostředkovala galerie naivního umění v jedné ze zdejších vesnic. Ve městě Zrenjanin, které je považováno za centrum Banátu, je zase čekalo vlastivědné muzeum s historickými i přírodovědnými exponáty. Vrcholem dne byla ale projížďka loďkou po řece Tisa, v níž se ráchaly různé druhy volavek a nad hlavami jim létaly pestrobarevné vlhy.

Závěrem nelze než konstatovat, že obnovení tradice výměnných pobytů mezi studenty našich gymnázií a jejich rodinami, bylo tou pravou tečkou za dobou covidovou. Děkujeme srbským partnerům za pohostinnost a těšíme se, až nás na podzim poctí návštěvou zase oni.

 

Další fotografie naleznete ZDE

Joomla templates by a4joomla