Osmého září letošního roku zemřel ve věku nedožitých 72 let předseda Spolku přátel Gymnázia Slaný pan Vladimír Hýka.
Narodil se roku 1950 ve Slaném a zde rovněž absolvoval naši školu. Většinu své profesní dráhy Vladimír Hýka prožil v oborech spojených s těžbou a prodejem uhlí. Po společensko-politických změnách na podzim 1989 spoluzaložil firmu Karbonia Kladno, která rovněž obchodovala s uhelnými produkty.
Od mládí se zajímal o školskou problematiku. Inspirací mu nepochybně byl jeho otec Antonín, jenž byl dlouholetým ředitelem na někdejší dívčí škole Na Hájích. Maminka Leopolda byla rovněž učitelkou.
Po celý život měl pozitivní vztah k přírodě. Zejména si oblíbil Krušné hory, kde na své rekonstruované chalupě trávil volný čas se svými nejbližšími - synem Vojtou a manželkou Jitkou.
Když se jeho syn Vojtěch stal studentem slánského gymnázia, začal Vladimír Hýka aktivně pracovat jako předseda Sdružení rodičů, přátel, dětí a školy, později Spolku přátel Gymnázia Slaný. V této funkci více než deset let nezištně pomáhal se zvelebováním prostředí školy a zlepšováním podmínek pro výuku žáků.
Čest jeho památce!
RNDr. Milan Dundr, CSc., ředitel Gymnázia V. Beneše Třebízského v Slaném


Joomla templates by a4joomla