Logolink
V rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, o kterém podrobněji píšeme ZDE, probíhaly na naší škole v týdnu po jarních prázdninách Projektové dny pro ZŠ ze Slaného a okolí. V pondělí probíhaly přípravy a také nás čekala návštěva 3. třídy ze ZŠ Háje, kterou si mimo projekt domluvila pí. učitelka Zímová.

PD
Protože projektové dny zabírají polovinu 1. patra, je nutná maximální součinnost s vedením školy tak, aby nebyla narušena normální výuka. Od pondělního rána jsme do určených tříd stěhovali potřebné experimenty a pomůcky. Když jsme vše připravili, dorazila se na naše pokusy podívat zmiňovaná skupina žáků ze ZŠ Háje. Pro nás to byla taková "generálka" na zbytek týdne. Vyzkoušeli jsme si, že vše funguje a zapadá do celkového konceptu našich Projektových dnů. Od úterka do pátku se jelo již naplno.
V učebně 48, která fungovala také jako šatna proběhlo nejprve krátké přivítání a základní informace o programu. Pak jsme již z žáků vytvořili 3 skupiny, které se střídaly postupně v učebnách 49,50 a 51.
V učebně 49 jsme se věnovali např. ohnivému tornádu, aquagelům, kapalnému dusíku, nanoimpregnacím, ale také jsme lehce zabrousili do biologie a žáci si mohli vzít do ruky larvy afrických zlatohlávků a prohlédnout si i tyto krásné brouky.
V chemické laboratoři (učebna č. 50) se vyráběl indikátor pH z anthokyanu obsaženého v červeném zelí a demonstrovali jsme obrovskou nasákavost supersorbentů.
Tolik barev, které je barvivo z červeného zelí schopné mít v závislosti na pH roztoku viděli žáci asi poprvé. 
Ve stupňové učebně 51 jsme si hráli se zvukem a se stroboskopickým jevem. Při těchto ukázkách jsme využili ohnivou trubku pro znázornění zvuku ohněm, vodní trubku pro demonstraci rezonance zvuku ve vodě a ve vzduchu a vodní sloup pro ukázku stroboskopického jevu.
Díky aktivnímu přístupu některých vyučujících školy jsme po odjezdu žáků ZŠ přidali ještě několik předváděček experimentů v rámci výuky pro studenty naší školy.
Projektové dny během týdne navštívilo cca 180 žáků ZŠ a jejich vyučujících.
Celý program této akce organizovaly studenti z Laborek.cz za velké pomoci vedení školy a samozřejmě díky velké toleranci vyučujících, kteří na tyto akce členy Laborek.cz uvolňují. Pro tyto studenty to ale samozřejmě znamená doplnění učiva a dopsání písemných zkoušek ze zameškaného týdne.
I proto jim patří velký dík.
Fotografie z akce najdete zde: Projektové dny únor 2015


Joomla templates by a4joomla