Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
Zkrácený název projektu: IKAP
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Doba realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
Číslo výzvy: 02_16_034
Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
Projekt řeší pojízdnou experimentální laboratoř, se kterou budeme vozit experimenty do škol, a podporuje i kroužek matematiky a robotiky.


Dodávkové vozidlo, se kterým vozíme experimenty LABOREK do škol.

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu jsme pořádali následující aktivity:

Kroužek Matematika převážně nevážně
Matematika není nudný předmět plný drilu, vzorců a výpočtů. Matematika je jazyk. Jazyk přírodních věd, který za sebou schovává všechny převratné objevy lidstva. Každý, kdo navštěvoval kroužek Matematika převážně nevážně, by o tom mohl vyprávět. Snažili jsme se totiž na matematiku podívat jinak a učit ji moderně. Kroužek probíhal a stále ještě probíhá jednou za čtrnáct dní a navštěvuje jej zhruba deset žáků. Vedoucími jsou Michal Šturm a Vladimír Kulich.

Kroužek Robotika
Nastupující čtvrtá průmyslová revoluce se bude týkat především rozsáhlé robotizace nejen v průmyslu. Chceme, aby naši studenti byli připraveni. Máme proto pro ně od roku 2018 otevřen volno-časový kroužek Robotika pod vedením Jana Crhy a Tomáše Lavičky. Každý týden programujeme především roboty z Lega a zkoušíme i různé soutěže.

Dodávka vědy do škol
V rámci projektu jsme zakoupili dodávku, naplnili ji našimi pokusy a jezdíme po kraji předvádět učitelům a jejich žákům, že věda je zábava. Snažíme se klást důraz především na rozvoj bádání, a proto při přenášení spoléháme zejména na naše skvělé Laborkáře.

MŠ Zichovec
Děti z mateřské školky nás uvítaly s nadšením. Líbily se jim zejména pokusy s kapalným dusíkem a efektní chemické přebarvování. Spoustu pokusů jsme vysvětlili i paním učitelkám a předali jsme jim několik návodů na krásné badatelské pokusy pro nejmenší.

ZŠ Klobuky
Naše nejbližší škola, se kterou navazujeme novou spolupráci. Žákům se pokusy líbily, ale mnohem větší efekt měl projektový den na učitele, kterým jsme se nakonec rozhodli věnovat ještě několik dní. Předali jsme spoustu inspirace a námětů. Ještě se sem vrátíme a budeme pokračovat.

ZŠ Teplýšovice
V Teplýšovicích nás čekalo nebývale velké publikum z řad učitelů a učitelek. Paní ředitelka totiž dala naši přednášku povinně i družinářkám, aby obohatila výuku o nápady i do budoucna. Předváděčka měla ohromný aplaus a s panem učitelem jsme nad náměty proseděli ještě o dvě hodiny déle než bylo plánováno. Tohle se povedlo.

ZŠ Libušín
Paní učitelka si nás sama našla a pozvala po úspěchu u Klobucké školy. Úspěch jsme měli především s dusíkem a rozpínavostí plynů. Nicméně ani jednoduché pokusy s mikrovlnkou nebyly zapomenuty. Paní učitelka dostala několik námětů na další experimentování a spolu s ostatními pedagogy jsme vše prokonzultovali. Vypadá to, že se pár experimentů do výuky podaří propašovat.

Fotografie z akcí: Fotogalerie IKAP   

 Joomla templates by a4joomla