Informace o veřejných zakázkách najdete na našem  profilu zadavatele.Následující informace mají pouze informativní charakter a nemusí být úplné. Kompletní info na výše uvedeném profilu zadavatele.

Čekáme...
Dodávka vybavení na pokusy pro vědecké projekty - info ZDE.  


Nedávno byly ukončeny VZ:

Nákup ICT vybavení - info ZDE


VZMR -  Gymnázium VBT Slaný - bezbariérovost

Název projektu: Gymnázium VBT Slaný – moderní prostory pro výuku s bezbariérovým přístupem
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002484

Datum vyhlášení  VZ: 19.7.2018
Podání nabídek do:   6.8.2018 v 11:00
 
Stručné info:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací: přístavba venkovní betonové výtahové šachty na severní dvorní fasádu stávající budovy gymnázia Václava Beneše Třebízského. Výtah bude zajišťovat bezbariérový přístup do všech pater budovy. Součástí stavebních prací je zřízení bezbariérového WC v 1.NP, úpravy vstupů do vybraných učeben a zlepšení vnitřního prostředí. Podrobnosti o předmětu veřejné zakázky a technické specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro provádění stavby vypracované generálním projektantem PlanPoint, s.r.o., Sportovní 823/14, Praha 10 – Vršovice, IČ: 247 02 241. 
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).


VZMR -  Gymnázium VBT Slaný - nábytek do učeben a laboratoří
Název projektu: Gymnázium VBT Slaný – moderní prostory pro výuku s bezbariérovým přístupem
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002484

Datum vyhlášení  VZ: 18.7.2018
Podání nabídek do: 28.8.2018 v 10:00
 
Stručné info:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku a dalšího vybavení do učeben a laboratoří (biologie, fyzika, PC, …) včetně potřebných přívodů a instalací. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 5 "Technická specifikace".
Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4). 
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).


VZ - Gymnázium VBT Slaný – dodávka vybavení odborných učeben a ICT techniky
Název projektu: Gymnázium VBT Slaný – moderní prostory pro výuku s bezbariérovým přístupem
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002484

Datum vyhlášení  VZ: 14.3.2018
Datum ukončení  VZ: 19.4.2018 v 10:00

Stručné info:

Předmět veřejné zakázky je členěn na 2 samostatné části v souladu s § 101 zákona. Zadavatel v souladu s § 101 odst. 2 zákona stanovil, že účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro jednu nebo obě části veřejné zakázky, přičemž nabídky účastníků budou v rámci každé části posuzovány a hodnoceny samostatně. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Kupní smlouvy pro každou část samostatně.
Část A veřejné zakázky – Dodávka vybavení odborných učeben 
Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka odborných pomůcek pro odborné učebny biologie, fyziky, PC a multimediální, 3D laboratoř. 
Část B veřejné zakázky – ICT a konektivita
Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka interaktivního, projekčního ICT vybavení pro odborné učebny biologie, fyziky, PC a multimediální 3D laboratoř a zajištění konektivity školy


VZ - Gymnázium VBT Slaný – zahrada – podnětné prostředí pro výuku
Název projektu: Gymnázium VBT Slaný – moderní prostory pro výuku s bezbariérovým přístupem
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002484

Datum vyhlášení  VZ: 14.3.2018
Datum ukončení  VZ: 5.4.2018 v 10:00

Stručné info:
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní úprava školní zahrady na podnětné prostředí pro výuku. V rámci zakázky jsou budována jednotlivá stanoviště pro pozorování, biotopové jezírko, napojení na stávající studnu, je řešen mobiliář, obnova, výsadba a údržba zeleně.  


  • Úplné a podrobné informace o VZ najdete na profilu zadavatele:   https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_43.html 

 

Joomla templates by a4joomla