DSC00285 bwresizeprochDSC 0139bw resize
V pondělí 11.3.2013
zahájil dvoutýdenní vzdělávací pásmo "Regio slanensis" přednáškou "Slánská hora" PhDr. Václav Moucha, CSc. Pan doktor Moucha je absolventem našeho gymnázia, čestným občanem města Slaného a dlouholetým spolupracovníkem Vlastivědného muzea ve Slaném. Přednášel před zcela zaplněnou aulou a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o archeologických výzkumech a o osídlení na Slánské hoře.
V úterý 12.3. přednášela ve škole PaedDr. Irena Veverková o českém architektu Antonínu Raymondovi, který je považován za jednoho ze zakladatelů moderní architektury v Japonsku. Antonín Raymond je kladenský rodák a přednáška o jeho osudech a dílu byla nesmírně zajímavá.
Ve 13:00 byla ve slánském muzeu zahájena výstava prací našich studentů. Je možné zde zhlédnout práce současných i bývalých studentů, z nichž mnohé by jistě obstály i na renomovaných výstavách. Tvořivost mladých lidí je široká a spousta z nich má přirozený výtvarný talent.
Třetí přednáška cyklu REGIO SLANENSIS proběhla ve středu 13.3. Bc. Jan Kašpar, kurátor sbírky rukopisů a starých tisků knihovny Památníku národního písemnictví v Praze, vyprávěl nesmírně zajímavě a poutavě o počátcích tisku, o způsobech vazby knih, druzích písma, sazby a v neposlední řadě i o novějších knihách a o jejich vazbě. Účastníci měli možnost na závěr si prohlédnout i několik vzácných tisků.
Ve čtvrtek 14.3. přednášel v cyklu Regio Slanensis ředitel Sládečkova muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka na téma Budeč a svatováclavská tradice. Jeho zasvěcený výklad o zbytcích hradiště, kostelu sv. Petra a Pavla a o mnoha dalších historických zajímavostech byl velice poučný.
V pátek 15.3., na závěr prvního týdne, vystoupil ředitel slánského muzea Mgr. Jan Čečrdle a přednesl svůj vědecký objev, novinku pro Českou republiku - hovořil o Janu Zachovi, dosud ne příliš známém, ale velmi významném americkém sochaři ze Slaného. Poslouchat poutavé vyprávění pana ředitele o tom, kudy se ubíraly jeho badatelské kroky, bylo, jako kdybychom naslouchali detektivnímu příběhu s nádherným koncem. Byl to báječný zážitek.
V pondělí 18.3. proběhla již šestá přednáška cyklu. Přednášel Mgr. Zdeněk Víšek o Jaroslavu Vrchlickém a jeho vztahu k Slánsku. I tato nesporně zajímavá přednáška naše studenty i hosty z řad veřejnosti zaujala a vybavila novými vědomostmi. 
V úterý 19.3. zavítal do školy náš absolvent Mgr. Milan Hes, Ph.D.  Jeho přednáška na téma Židé a Slaný v dějinách 19. a 20. století byla velice pěkná a natolik zaujala přítomné, že v celém jejím průběhu jen naslouchali a v celé posluchárně bylo hrobové ticho. Byl to opravdu zážitek a ještě dlouho potom mnozí z nás přemýšleli o tom, jak je možné, že lidé lidem jsou někdy schopni tolik ubližovat.
Středeční vycházka s dr. Mouchou na Slánskou horu byla pro nepřízeň počasí zrušena. Nový termín bude domluven až při stálém a příznivějším počasí, bude uveřejněn na stránkách školy i muzea.
Ve čtvrtek 21.3.  přednášela v cyklu Regio Slanensis PhDr. Michaela Selmi Wallisová, Ph.D., archeoložka z České společnosti archeologické. Její napínavé vyprávění o archeologickém výzkumu u kaple Božího hrobu bylo velmi zajímavé. Krom jiného jsme se dozvěděli o tom, že naši předkové se zde zřejmě mohli chovat i kanibalsky, viděli jsme, jak se dokumentují nálezy, a slyšeli jsme o záhadě dvakrát vykopané zásobní jámy.
V pátek 22.3. jsme v aule našeho gymnázia vyslechli přednášku Mgr. Květy Hrnčířové na zajímavé téma - Obnova Lidic.
Akci pořádali: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Gymnázium V.Beneše Třebízského a společnost Patria. Na projektu spolupracovali: Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Státní okresní archiv v Kladně, Památník národního písemnictví, Česká společnost archeologická, o.p.s., Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Historický ústav AV ČR, v.v.i.

Fotografie z přednášky PhDr. Václava Mouchy, CSc.: 
DSC00284 bwresize
DSC00273 bwresize
DSC00276 bwresize

Fotografie z přednášky PaedDr. Ireny Veverkové:

DSC00285 bwresize
DSC00288 bwresize
                                                                                                        foto Milan DundrFotografie z
výstavy prací našich studentů:
prochDSC 0073bw resize
proch0001bw resize
prochDSCbw 0123 resize
prochDSC 0135bw resize
prochDSC 0139bw resize
                                                                                                                 foto Michal Procházka


Fotografie z přednášky Bc. Jana Kašpara:
DSC00292 bwresize
DSC00296 bwresize
DSC00293 bwresize
                                                                                                       foto Milan Dundr 

Fotografie z přednášky  PhDr. Zdeňka Kuchyňky
1DSC00306bw resize
1DSC00310bw resize
1DSC00316bw resize


Fotografie z přednášky Mgr. Jana Čečrdleho
2DSC00317bw resize
2DSC00320bw resize
2DSC00325bw resize


Fotografie z přednášky Mgr. Milana Hese, Ph.D.
3DSC00327bw resize
3DSC00331bw resize
3DSC00334bw resize

Fotografie z přednášky PhDr. Michaely Selmi Wallisové, Ph.D.:
DSC00341bw resize
DSC00345bw resize
DSC00349bw resize

Joomla templates by a4joomla